main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image
ÖNEMLİ BİLGİLER VE AKADEMİK YILBAŞI BAŞVURU TAKVİMİ
 • Başvuru ve Öğrenci Seçimi

  Başvurular, online Burs Başvuru Formu doldurularak ve formda belirtilen belgeler tamamlanarak yapılır. Form çıktısı ve gerekli belgeler ilan edilen tarihlerde Burs Ofisi’ne teslim edilir.

  Burs Ofisi aracılığıyla burs veren vakıflara başvurmak için, Burs Ofisi başvurusunu tamamlamış (online form ve belge teslimi), mülakatlara seçilmiş ve mülakatlar sonucunda söz konusu vakıfların burslarına yönlendirilmeye uygun bulunmuş olmak ön koşuldur. Burs Ofisi başvurusuyla  birlikte ayrıca kendilerine de başvuru yapılmasını isteyen vakıflara da eş zamanlı başvuru yapmak gerekir.

  Başarı Bursuna hak kazanan öğrenciler de online Burs Başvuru Formu’nu doldurmalıdırlar. Başarı bursuna ek olarak diğer burslara da başvurmak istedikleri durumda gerekli belgeleri tamamlamak zorundadırlar.

  Gereksinimden dolayı burs başvurusu yapan öğrencilerin aile durumları değerlendirilir. Ön elemeden geçen öğrencilerle görüşme yapılarak verilecek burslar belirlenir.

  Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri gözetiminde Fakülte/Yüksekokullar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

  Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir (Yurt ve Yemek gibi). Bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim Kredisi hariç). Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler.

 • Disiplin Durumu

  Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

 • İzinli Olma

  Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır.

 • Duyurular

  Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

 • Bursların Süresi

  Burslar, öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Okulu’nda okudukları bir yıl ve lisans programının normal süresi için (Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği için 10 dönem; bütün diğer bölümler için 8 dönem) geçerlidir.

  Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisi’ne başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem uzatılabilir.

  ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerden eğitim süreleri yukarıda belirtilen dönemleri aşacak olan öğrencilerin, 8. ya da yukarıda belirtilen bölümler için 10. dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisi’ne başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla iki dönem uzatılabilir. Sürenin bir dönemden fazla uzatılması gerektiği hallerde öğrencilerin uzatılan dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından ikinci bir görüş mektubu getirmeleri gerekir.

  Başarı, Gereksinim, Yemek, Yurt bursları her yıl öğretim süresi (1 Ekim-30 Haziran) boyunca 9 ay için geçerlidir.

 • Vakıf/Kurum ya da Devlet Burslarına Başvurular

  BÜ Burs Ofisi aracılığı ile başvurulabilecek vakıf/kurum/kuruluşlar başvuru koşullarını kendileri belirler. Bu burslar için Burs Ofisi’nin açtığı burs başvurusunu gerçekleştirmek önkoşuldur. Ayrıca Burs Ofisi duyuruları takip edilmeli, ilgili kurum ya da vakfın burs başvurusu ile ilgili websitemizde ilan edilen koşullar yerine getirilmeli, istenen ek belgeler varsa Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir.

  BÜ Burs Ofisi tarafından duyurusu yapılan fakat, başvuru ve bursun devamı konusunda Burs Ofisi’nin aracılık etmediği vakıf/kurum/kuruluş bursları da vardır. Bu burslar için başvurunun doğrudan ilgili vakıf ya da kuruma yapılması gerekir. Devlet bursları (KYK Başbakanlık Bursu, KYK İlk 100 Bursu, KYK Öğrenim Kredisi, KYK Katkı Kredisi, MEB Bursu gibi) bu kapsamdadır.

BURSLAR ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA FARK YARATIYOR!

2016-2017'de toplam 4.002 BÜ öğrencisi, 7.074 adet burstan yararlandı.