main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image
ÖNEMLİ BİLGİLER VE AKADEMİK YILBAŞI BAŞVURU TAKVİMİ
 • Disiplin Durumu

  Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

 • İzinli Olma

  Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır.

 • Duyurular

  Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

 • Bursların Süresi

  Burslar, öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Okulu’nda okudukları bir yıl ve lisans programının normal süresi için geçerlidir.Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem uzatılabilir. ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerin bursları ÇAP'ın normal süresi boyunca devam eder. BÜ başarı bursları ile Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından verilen nakdi gereksinim ve BÜVAK yemek bursları her yıl Ekim-Haziran ayları için, yurt bursu her yıl Eylül-Mayıs ayları için geçerlidir. Kitap bursu yılda iki kez, güz ve bahar dönemi başında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından öğrencilerin hesabına yatırılır. 

 • Vakıf/Kurum ya da Devlet Burslarına Başvurular

  BÜ Burs Ofisi aracılığı ile başvurulabilecek vakıf/kurum/kuruluşlar başvuru koşullarını kendileri belirler. Bu burslar için Burs Ofisi’nin açtığı burs başvurusunu gerçekleştirmek önkoşuldur. Ayrıca Burs Ofisi duyuruları takip edilmeli, ilgili kurum ya da vakfın burs başvurusu ile ilgili websitesinde ilan edilen koşullar yerine getirilmeli, istenen ek belgeler varsa Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir. BÜ Burs Ofisi tarafından duyurusu yapılan fakat, başvuru ve bursun devamı konusunda Burs Ofisi’nin aracılık etmediği vakıf/kurum/kuruluş bursları da vardır. Bu burslar için başvurunun doğrudan ilgili vakıf ya da kuruma yapılması gerekir. Devlet bursları (KYK Başbakanlık Bursu, KYK İlk 100 Bursu, KYK Öğrenim Kredisi, KYK Katkı Kredisi, MEB Bursu gibi) bu kapsamdadır.

BURSLAR ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA FARK YARATIYOR!

2018-2019'da toplam 3.823 BÜ öğrencisi, 8.019 adet burstan yararlandı.