main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image

KYK Burs ve Kredileri
MEB Bursu
TÜBİTAK Bursu
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
KYK BÜ Kontenjan
KYK Başbakanlık Bursu
KYK İlk 100 Başarı Bursu

Bu burslar, devlet kurumları tarafından verilen, doğrudan ilgili devlet kurumuna başvurusu yapılan, devamı ile ilgili takibi de yine doğrudan ilgili kurumların yaptığı türden burslardır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni ve nakdi burslar, Burs Ofisi aracılığıyla verilir. Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen burslar Başarı, Gereksinim, Yemek, Yurt, Kitap ve Yaz Dönemi burslarıdır.

 • GEREKSİNİM NAKDİ BURSLARI

  Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakdi ve ayni burslardan (Yurt, Yemek, Kitap) yararlanabilir, bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi burslar, BÜ Vakfı ve diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Her akademik yılın başında Burs Ofisi tarafından duyurulan başvuru zamanında Online başvuru yapan ve maddi durumunu balgeleyen öğrenciler arasından mülakata girecek olanlar belirlenir. Mülakatlardan sonra Ayni burslar (Yurt, Yemek, Kitap) kontenjan dahilinde öğrencilere dağıtılır. Nakdi burslar için ise, Burs Ofisi yaptığı değerlendirmenin ardından BÜVAK ve diğer vakıf/kurum/kuruluşların kriterlerine uygun aday öğrencileri belirler. Vakıfların bu öğrencilerden talep ettiği ek belgeler getirildiğinde tamamlanan aday öğrenci dosyaları vakıflara gönderilir. Öğrencilerin bursiyerliklerinin kesinleşmesi, vakıfların onayına bağlıdır. Bir öğrenci aynı anda iki nakdi burs alamaz. Dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak tüm bursların devamı için önkoşuldur. Gereksinim Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. BÜVAK gereksinim nakdi burslarının devamı, BÜ Burs Yönetmeliğinde belirtilen koşullara bağlıdır. Ancak diğer vakıf/kurum/kuruluşların burslarının devamı için kendi kriterleri geçerlidir. BÜVAK’tan burs alan öğrencilerin burs karşılığı üniversitenin bazı birimlerinde haftada 4 saat çalışma yükümlülükleri vardır.

 • BAŞARI BURSLARI

  Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları'nda Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ilgili puan türlerinde AOBP'nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili yerleştirme puanı esas alınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları için öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi'ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşuldur. 2017 ÖSYS Başarı Bursları Kapsam ve İçerikleri: Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Boğaziçi Üniversitesi Başarı Burslarında, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ilgili puan türlerinde AOBP’nin 0,12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları için öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesine 1.tercihinde yerleşmek ön koşuldur. Uçak Bileti BursuKapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-4, MF-3, MF-2, MF-1, TM-1, TM-3, TS-2 puan türlerinde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilere ve DİL-1(ing) puan türünde 1. olan öğrenciye verilir. İçerik: Uluslararası değişim programlarında deniz aşırı ülkeler için 2.000 TL, diğer ülkeler için 1.000 TL tutarında gidiş-dönüş uçak ücreti karşılanır. Üstün Başarı BursuKapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-4 puan türünde ilk 20, TM-1 puan türünde ilk 15, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3 ve TS-2 puan türlerinde ilk 10, DİL-1 (İng), YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir. İçerik:· Yılda 9 ay süreyle 400,00 TL nakit ödeme,·Superdorm Öğrenci Yurdu’nda, 4 kişilik dairede tek kişilik odada konaklama,· Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL karşılığı, 9 ay süreyle),· Kitap Bursu (Yıllık 200,00 TL * 2),· SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Hisar Kampüs Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Başarı Bursu-1Kapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4 puan türünde ilk 21-50, TM-1 puan türünde ilk 16-30, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3, TS-2 ve DİL 1 puan türlerinde ilk 11-20 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir.  İçerik:· 3. Kuzey Öğrenci Yurdu’nda konaklama,· Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL karşılığı, 9 ay süreyle),· Kitap Bursu (Yıllık 200,00 TL * 2),· SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Hisar Kampüs Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Başarı Bursu-2Kapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4 puan türünde ilk 51-100, TM-1 puan türünde ilk 31-100, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3 ve TS-2 puan türünde ilk 21-100 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir. İçerik:· 3.Kuzey Öğrenci Yurdu’nda konaklama,· Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL karşılığı, 9 ay süreyle),· SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Hisar Kampüs Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), TÜBİTAK Başarı BursuKapsam: TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına lise seviyesindeyken katılan ve Matematik, Fizik, Bilgisayar, Kimya, Biyoloji alanlarından herhangi birinde altın, gümüş, bronz madalya alan öğrencilere verilir.İçerik:· Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL karşılığı, 9 ay süreyle),· Kitap Bursu (Yıllık 200,00 TL * 2),· SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık),·  Hisar Kampüs Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),· Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları öğrencinin Genel Not Ortalaması her dönem için 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşmediği sürece devam eder. Dil Hazırlık Okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak ön koşuldur. Başarı Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. Bir öğrenci KYK İlk 100 Bursu haricinde iki Nakdi Burs alamaz.

 • GEREKSİNİM AYNİ - YURT BURSU

  Yurt Bursu, kontenjan dahilinde, gereksinime veya akademik başarıya dayalı, üniversite yurtlarında ücretsiz kalma hakkıdır. Gereksinime dayalı yurt bursu: Maddi desteğe gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencilerinin, ilan edilen yurtlarda burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunmalarıyla kontenjan dahilinde verilen burstur. Bu burs eğitim süresi içinde öğrencinin GNO'sunun üst üste üç yarıyıl 2.00'nin altına ya da iki yarıyıl 1.50'nin altına düşmesi durumunda kesilir. Akademik başarıya dayalı yurt bursu: Başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencilerinin, ilan edilen yurtlarda burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunmalarıyla kontenjan dahilinde verilen burstur. Bu bursa başvurabilmek için öğrencilerin bölümlerinde en az 4. yarıyılda okuyor olmaları ve o sırada 3.50 GNO’ya sahip olmaları gerekir. Başvurular her akademik yılın 2. yarıyılında yapılır. Başvuru yapan öğrencilerden koşullara uygun olanlar, Burs Komisyonu tarafından yapılan görüşme sonucunda yurt burslusu olmaya hak kazanır. Bu burs her akademik yılın sonunda öğrencinin GNO’su 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşmediği sürece devam eder. Burs her akademik yılın 1. yarıyılında başlar ve koşullar yerine getirilmezse 2. yarıyıl sonunda biter.

 • GEREKSİNİM AYNİ - YEMEK BURSU

  Üniversite yemekhanesinde günde 1 ya da 2 öğün ücretsiz yemek bursudur. Bu burs öğrenci devam kriterlerini sağladığı sürece her akademik yıl için geçerlidir. Her yarıyıl yemek hakının % 50'sinden azını kullanan öğrencilerin bursu kesilir.  Eğitim süresi içinde öğrencinin GNO’sunun üst üste üç yarıyıl 2.00'nin altına ya da iki yarıyıl 1.50’nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.

 • GEREKSİNİM AYNİ - KİTAP BURSU

  Öğrenciye ücretsiz olarak ders kitabı sağlanmasıdır.

  Her yarıyılın başında bir defa kullanılır.   Gereksinim kriterine göre, GNO’sunun üstüste iki yarıyıl 2.00’nin altına düşmesi ya da bir yarıyıl 1.50’nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.

 • YAZ OKULU BURSU

  Yaz Dönemi’nde, bursa başvuran öğrencilere aldıkları en yüksek kredili ders ücreti karşılığı olarak verilen burstur. Bursiyerler, Yaz Okulu'ndaki verilen dersleri almaya durumu uygun olan öğrencilerden seçilir. Burs başvuru tarihleri Mart ayında ilan edilir. Başvuru, ilan edilen tarihlerde online olarak yapılır. Burs karşılığı Yaz Okulu süresince üniversite içinde haftada 2 saat çalışma yükümlülüğü vardır.

Burs Ofisi’ne yapılan başvurular, Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başvurular Burs Ofisi tarafından duyurulan zamanlarda başvuru formu doldurularak Burs Ofisi’ne yapılır. Bursiyerler, belirli burslarla ilgili akademik birim görüşü ve varsa burs verenin belirlediği koşullar göz önüne alınarak Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans bursu 4, Doktora bursu 8 dönem için verilir. Bursların devamı dönem sonlarında yapılan değerlendirmelerle sağlanır. Burslar, akademik danışmanın önerisi ve Burs Komisyonu kararıyla en fazla 1 dönem uzatılabilir.

Bağlı olduğu enstitü yönetim kurulu onayıyla mazeretinden dolayı dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli olduğu süre içinde bursiyere ödeme yapılmışsa, ödemeler izleyen döneme mahsup edilir.

Bursiyer seçiminde, herhangi bir yerde çalışmayan ya da burs almayan öğrencilere öncelik verilir.

Bilimsel hazırlık dersleri (remedial courses) burs süresi içerisinde tamamlanmalıdır.

Dil Hazırlık sınavı destek dışındadır.

Değerlendirmeler dönem sonlarında, BÜ Lisansüstü Bursu İç Yönetmeliği, varsa burs verenin belirlediği koşullar, not belgesi ve tez/anabilim dalı danışmanının yazısı göz önüne alınarak yapılır.

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.B.U BURS OFİSİ ARACILIĞIYLA BURS VEREN KURUM VE KURULUŞLARDAN BURS ALABİLMEK İÇİN !

Burs Ofisi aracılığı ile başvurulacak burslar için Burs Ofisi’nin açtığı burs başvurusunu gerçekleştirmek önkoşuldur. Ayrıca Burs Ofisi duyuruları takip edilmeli; ilgili kurum ya da vakfın burs başvurusu ile ilgili web sitemizde ilan edilen koşullar yerine getirilmeli; istenen ek belgeler varsa Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir.