main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image
BURS VERMEK İSTİYORUM

BURSLARIN ÖĞRENCİYE ULAŞTIRILMASINDA İZLENEN YOLLAR:

1-   Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) aracılığıyla verilen burslar:

    Burs ofisi'ne başvuru yapan, BÜ Burs Yönetmeliği ve BÜVAK Burs Yönetmeliği'nce burs alması uygun bulunan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı aracılığı ile burs verilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, kaynaklarının önemli bir kısmını lisans ve lisansüstü eğitimini BÜ'de sürdüren öğrencilere burs vermek üzere kullanmaktadır. 

    Burs bağış alternatifleri 5 ana kalemde belirlenmiştir:

    *İsme Burs: Bir öğrencimizin akademik yıl boyunca tüm gereksinimlerine destek olmak amacıyla verilen burstur. 2020-2021 akademik yılı için belirlenen İsme Burs tutarı 4.500 TL'dir. 

    *Yemek Bursu: Bir öğrencimizin akademik yıl boyunca yemek giderine destek olmak için verilen burstur. 2020-2021 akademik yılı için belirlenen Yemek Bursu tutarı 990 TL'dir.

    *Kitap Bursu: Bir öğrencimizin akademik yıl boyunca kitap giderine destek olmak için verilen burstur. 2020-2021 akademik yılı için belirlenen Kitap Bursu tutarı 400 TL'dir.

    *Yurt Bursu: Bir öğrencimizin akademik yıl boyunca yurt giderine destek olmak için verilen burstur. 2020-2021 akademik yılı için belirlenen Yurt Bursu tutarı 2.250 TL'dir.

    *Burs Havuzu: Burs havuzunda biriken irili ufaklı bağışlarla öğrencilerimizin yukarıda yer alan tüm gereksinimlerine katkı sağlanmaktadır. Alt veya üst limiti bulunmayan bağışınızla burs havuzumuza katkıda bulunabilirsiniz. 

    Boğaziçi Üniversitesi Vakfı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın.

    Boğaziçi Üniversitesi Vakfı aracılığı ile burs vermek için lütfen tıklayın

    Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Burs Yönetmeliklerine ulaşmak için lütfen tıklayın.


     Burs Ofisi Aracılığıyla verilen burslar:

Kurumlar öğrencilere burs ödemesini kendileri yapıp burs verilecek öğrencileri Burs Ofisi ile birlikte seçmeyi tercih edebilir. Örneğin Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Borusan Kocabıyık Vakfı, Elginkan Vakfı gibi kurumlar burs verecekleri aday öğrencileri Burs Ofisi’nin seçmesini istemektedir. Burs miktarları her akademik yılın başında güncellenir ve vakıflar tarafından Burs Ofisi'ne bildirilir. 2019-2020 akademik yılı için aylık burs miktarı 400-1.200 TL arasındadır, yıllık burs süresi 9, 10 veya 12 aydır. 

Öğrenciler bu vakıflardan burs alabilmek için hem Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu verilen süre içerisinde tamamlamalı hem de varsa vakfın açtığı başvuruyu yapmalıdır. Burs alacak öğrenciler hem Burs Ofisi’nin hem de vakfın belirlediği kriterleri sağlamalıdır. Bazı vakıflar Burs Ofisi’nin seçtiği aday öğrencilere doğrudan burs vermeyi kabul eder. Bazıları ise Burs Ofisi’nin seçtiği aday öğrencilerle yaptıkları ikinci bir görüşme sonucunda bursiyer öğrencileri seçmeyi tercih eder. Burs Ofisi aracılığıyla burs veren tüm vakıflar burs verdikleri öğrencilerin listesini Burs Ofisi'ne bildirir; bu öğrencilerin başarı durumları ve başka bir kurumdan burs alıp almadığıyla ilgili bilgi talep eder. Bursların bir sonraki akademik yılda devam edip etmeyeceği, öğrencilerin durumunun not ortalaması, dönem sayısı vb.. bakımından burs devam kriterlerine uyup uymadığı Burs Ofisi tarafından kontrol edilerek vakıflara bildirmesi sonucunda belirlenir.

3-    Doğrudan Başvuru ile Burs Veren Vakıflar:

Kurumlar burs verecekleri öğrencileri kendileri seçip, burs ödemelerini de kendileri yapıp; Burs Ofisi’nden bursu öğrencilere duyurmasını talep edebilir, bursiyer öğrencilerle ilgili bilgi paylaşımında bulunabilir. Örneğin Anadolu Vakfı, Yaşar Eğitim Vakfı, TEKFEN, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası Vakfı gibi kurumlar bu şekilde çalışmayı tercih etmektedir. Burs miktarları farklı farklı olup burs süresi değişebilir. Vakıflar her yıl Burs Ofisi'ne burs verdikleri öğrencilerin listesini gönderir, bu öğrencilerin başarı durumları ve başka bir kurumdan burs alıp almadığıyla ilgili bilgi talep edebilir.
BURSLAR ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA FARK YARATIYOR!

2018-2019'da toplam 3.823 BÜ öğrencisi, 8.019 adet burstan yararlandı.