main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image
BURS OFİSİ HAKKINDA

BÜ Başarı Bursları

Her yıl üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanına bağlı olarak Türkiye sıralamasında ilk 100'e giren öğrenciler üniversitenin başarı burslarını almaya hak kazanır. BÜ Başarı bursları tüm puan türlerinde ilk 100'e giren bütün öğrencilere değil, puan türü ve başarı sıralamasına göre her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve kapsam dahilinde bursu almaya uygun olan öğrencilere kademeli olarak verilir. Öğrenciler burs devam koşullarını sağladığı takdirde bursları devam eder. Burs devam koşullarıyla ilgili Lisans Bursları İç Yönetmeliği'ni okumak ve bilmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

Başarı Bursu kaynakları: 

-BÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS): Başarı burslularına ayrılan BÜ yurtlarında burslu kalma, SİNEBU sinema salonundan, açık ve kapalı havuz ile spor tesislerinden yararlanma hakkı, uçak bileti bursu gibi burslar SKS'den karşılanır. 

-Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK): Nakdi başarı bursları ile başarı bursu kapsamındaki yemek ve kitap bursları BÜVAK tarafından karşılanır.

-Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Danışma Hiz. (BÜTEK): SUPERDORM yurdunda kalan öğrencilerin bursu BÜVAK iştiraki olan BÜTEK tarafından karşılanır. 

BÜ Gereksinim Bursları

Öğrenciler önceden belirlenen ve Burs Ofisi web sitesinde duyurulan başvuru tarihlerinde online burs başvuru formunu doldurur ve gerekli belgeleri online olarak sisteme yükler. BÜ Burs Ofisi Koordinatörlüğü öğrencilerin verdiği bilgi ve belgeleri doğru kabul eder.

Burs başvuru takvimi her yıl Ağustos ayında başlar. Formda ailenin gelir durumu, mal varlığı, ailedeki fert sayısı, anne-baba-kardeş için vefat, engel, ciddi kronik hastalık olup olmadığı, ikamet edilen il, öğrenim görmekte olan kardeş sayısı gibi ailenin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili sorular vardır. Başvurusunu tamamlamış öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler sistemin algoritması tarafından değerlendirilerek öğrencilerin gereksinim durumlarına göre bir sıralama yapılır. Bu sıralamada en ihtiyaçlı görülen öğrencilerden, verilebilecek bursların kontenjanına göre makul sayıda öğrenci ile görüşme yapılır. Görüşmeleri, Burs Komisyonu üyesi öğretim üyeleri ile birlikte, fakültelerin belirlediği öğretim üyeleri ve Burs Ofisi Koordinatörü yapar. Görüşmelerde, bir öğrencinin gerçekten belgelediği gibi ihtiyaçlı olup olmadığını anlamak için onunla konuşulur, başvuru formunda belirtemediği özel bir durumu varsa değerlendirilir, hangi burslara yönlendirilmesinin uygun olacağı belirlenir. 

Değerlendirme sonuçları görüşmeleri yapan öğretim üyeleri tarafından Burs Ofisi sistemine online olarak kaydedilir. Burs Ofisi bu değerlendirmeleri esas alarak gereksinim bakımından nakdi burs almaya uygun öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından verilen nakdi burslara ("İsme Burs", "Yemek" ve "Kitap") veya diğer vakıfların uygun nakdi burslarına aday gösterir ve/veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı burs bütçesinden ayni olarak karşılanan Yurt Bursu'na yönlendirir. 

Bursların Devamı İle İlgili Kontroller:

Burs Ofisi, SKS ve BÜVAK tarafından bursların devamı için öğrencilerin her akademik yıl sonunda yönetmelik tarafından belirlenen koşullara uyup uymadığını kontrol eder. Burs veren diğer vakıf ve kurum bursları için iise Burs Ofisi; yarıyıl veya akademik yıl sonunda öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğini burs veren kurum ya da kişiyle birlikte belirler. 

Yurt, Yemek ve Kitap burslarının Lisans Burs Yönetmeliği'nce belirlenen devam şartları doğrultusunda, öğrencilerin akademik yıl sonunda durumları değerlendirilir.

Gereksinim burslarına başvuru yapabilmek için, öğrencilerin normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları ve GNO’larının en az 2.00 olması gerekir. Burslarının devam etmesi için hazırlık öğrencileri, hazırlık sınıfını bir akademik yıl içerisinde tamamlamalıdır. Bölüm öğrencilerinin ise akademik yıl sonunda GNO'larının aldıkları nakdi ve ayni burs şartlarını sağlaması, ayrıca normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları gerekir. Burs veren kurum ve kişiler, bursun devamı için ek koşullar belirleyebilir.