main slider's 1st image main slider's 2nd image main slider's 3rd image main slider's 4th image main slider's 5th image
BURS OFİSİ HAKKINDA

BÜ Burs Ofisi’nin Öğrenci Seçerken İzlediği Yol:

BÜ Burs Ofisi Koordinatörlüğü öğrencilerin verdiği bilgi ve belgeleri DOĞRU kabul eder.

Öğrenciler belirlenen tarih aralığında online burs başvuru formunu doldurur; bu formda ailelerinin gelir durumu, mal varlığı, ailedeki fert sayısı, ikamet edilen il, öğrenim görmekte olan kardeş sayısı gibi öğrencinin gereksinim durumu ile ilgili sorular vardır. Daha sonra bu başvuruyu yapmış öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgileri doğrulayacak belgeleri belirlenen tarihlerde Burs Ofisi’ne getirir. Başvurusunu tamamlamış öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler değerlendirilerek öğrencilerin gereksinim durumlarına göre bir sıralama yapılır. Bu sıralamada en ihtiyaçlı görülen öğrencilerden, verilebilecek bursların kontenjanına göre makul sayıda öğrenci ile görüşme yapılır. Görüşmeleri fakültelerin belirlediği öğretim üyeleri ve Burs Ofisi Koordinatörü ile Direktörü yapar. Bu görüşmelerde, öğrencinin başvuru formunda belirtemediği özel bir durumu varsa değerlendirilir, hangi burslara yönlendirilmesinin uygun olacağı belirlenir. Burs Ofisi bu değerlendirmeleri esas alarak öğrencileri uygun burslara aday gösterir.

Bursların Devam Durumu ile ilgili Kontroller:

Burs Ofisi, BÜVAK bursları ve diğer vakıf bursları için her akademik yıl sonunda öğrencilerin kaçıncı dönemlerini okudukları ve genel not ortalamaları (GNO) dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğini burs veren kurum ya da kişiyle birlikte belirler.

Yurt, Yemek ve Kitap burslarının Burs Yönetmeliği'nce belirlenen devam şartları doğrultusunda, öğrencilerin her yarıyıl sonunda durumları değerlendirilir.

Burs başvurusu yapabilmek için, öğrencilerin normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları ve GNO’larının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Burslarının devam etmesi için hazırlık öğrencileri, hazırlık sınıfını bir akademik yıl içerisinde tamamlamalıdır. Bölüm öğrencilerinin ise yarıyıl veya yıl sonunda GNO'larının aldıkları Nakdi ve Ayni burs şartlarını sağlaması, ayrıca normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları gerekir. Burs veren kurum ve kişiler, bursun devamı için ek koşullar belirleyebilir.